Back to homepage Trang chủ |  Tin tức |  QT Hệ thống |  CN Phần mềm |  Siêu thị số |  Website |  Hosting |  Hỗ trợ
TRANG CHỦ ỨNG DỤNG
GIỚI THIỆU
SẢN PHẨM
BẢO TRÌ SẢN PHẨM
KHÁCH HÀNG
   
 DỊCH VỤ - ITS
Thiết kế Multimedia
Top 10 Google, Yahoo, MSN, Alvista - Quảng bá Web
Dịch vụ bảo trì, cập nhật website
Thiết kế logo
Thiết kế website
Lập trình ứng dụng » Phần mềm điển hình
Phần mềm mô phỏng thực hành Kế Toán
ITS-Accounting Simulator là một ứng dụng mô phỏng hỗ trợ giảng viên và học viên trong quá trình tương tác lẫn nhau trong việc dạy và học Kế toán

Mục tiêu:
Nâng cao chất lượng giảng dạy sinh viên học chuyên ngành Kế toán.
Sinh viên có môi trường thực tập cụ thể nhằm tích lũy kinh nghiệm hỗ trợ trong công tác thực tế sau này.
Công cụ hỗ trợ công tác dạy & học kế toán theo định hướng tiếp cận thực tế.

Để có thông tin chi tiết về ứng dụng, vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể:
+ Phòng kinh doanh - info@itsvn.com/sales@itsvn.com
+ Phòng lập trình ứng dụng - software@itsvn.com
 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
Giới thiệu  |   Khách hàng  |   Hỗ trợ  |   Tin tức  |   Liên hệ  |   Trang chủ To top