Back to homepage Trang chủ |  Tin tức |  QT Hệ thống |  CN Phần mềm |  Siêu thị số |  Website |  Hosting |  Hỗ trợ
TRANG CHỦ ỨNG DỤNG
GIỚI THIỆU
SẢN PHẨM
BẢO TRÌ SẢN PHẨM
KHÁCH HÀNG
   
 DỊCH VỤ - ITS
Thiết kế Multimedia
Top 10 Google, Yahoo, MSN, Alvista - Quảng bá Web
Dịch vụ bảo trì, cập nhật website
Thiết kế logo
Thiết kế website
Lập trình ứng dụng » Phần mềm điển hình
Phần mềm quản lý dự án xây dựng
Ứng dụng hỗ trợ quản lý triển khai các dự án xây dựng nhằm hỗ trợ người quản lý kiểm soát thông tin về chi phí và thời gian thực hiện một cách hiệu quả

Tổng quan
Mô hình hóa quy trình triển khai một dự án với sự phân công công việc theo từng đối tượng tham gia trong từng giai đoạn.
Các nghiệp vụ được kiểm soát trên khối lượng và giá trị của ngân sách đã được duyệt trước khi triển khai.
Cung cấp số liệu tổng hợp theo nhu cầu giúp cho công tác kiểm soát chi phí và tiến độ công việc hiệu quả.

Quy trình nghiệp vụ/dữ liệu
Để có thông tin chi tiết về ứng dụng, vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể:
+ Phòng kinh doanh - info@itsvn.com/sales@itsvn.com
+ Phòng lập trình ứng dụng - software@itsvn.com
 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
Giới thiệu  |   Khách hàng  |   Hỗ trợ  |   Tin tức  |   Liên hệ  |   Trang chủ To top