Back to homepage Trang chủ |  Tin tức |  QT Hệ thống |  CN Phần mềm |  Siêu thị số |  Website |  Hosting |  Hỗ trợ
 Web design » Web tĩnh chuẩn ITS


Web tĩnh chỉ được thiết kế bằng HTML và không có công cụ cập nhật kèm theo. Các trang thiết kế riêng biệt. Cập nhật dữ liệu bằng cách sửa trực tiếp trên các đoạn mã HTML và upload lên hosting dùng FTP hoặc File Manager của Hosting. Việc này đòi hỏi người cập nhật dữ liệu phải biết về ngôn ngữ HTML và đồ họa cũng như cách dàn trang hợp lý. Website dạng này được thực hiện dựa trên cơ sở các mẫu có sẳn của ITS và chúng tôi sẽ chỉnh sửa các hình ảnh trên mẫu cho phù hợp với mục đích kinh doanh của quý khách.

Phù hợp với hình thức giới thiệu dạng một catalog điện tử giúp khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp, tổ chức bất kỳ nơi nào, bất kỳ lúc nào.

BỐ CỤC CHUẨN

Các trang web tĩnh thường được thiết kế theo bố cục chuẩn của ITS:

1.    Trang chủ: Là trang quan trọng nhất của website. Trang này nên được trình bày đẹp, ấn tượng vì nó là trang được người duyệt web nhìn thấy đầu tiên. Trang này nên có bố cục rõ ràng và giới thiệu được hầu hết tất cả thế mạnh của doanh nghiệp

2.    Trang giới thiệu về công ty và dịch vụ: Giới thiệu tổng quát về công ty và các dịch vụ

3.    Trang sẩm phẩm & dịch vụ: Là trang mô tả chi tiết về sản phẩm, dịch vụ chính của công ty, doanh nghiệp.

4.    Trang liên hệ: Thông tin liên hệ mà khách hàng nếu quan tâm đến sản phẩm & dịch vụ của quý khách.

5.    Cấu trúc website: Mô tả sơ đồ website của bạn

 
 
Số ngôn ngữ thể hiện: 1
Chạy trên hệ điều hành: Linux, Window
Ngôn ngữ lập trình: HTML
Cơ sở dữ liệu sử dụng: No
Thời gian thực hiện: 2 tuần
$100
Số ngôn ngữ thể hiện: 1
Chạy trên hệ điều hành: Linux, Window
Ngôn ngữ lập trình: HTML
Cơ sở dữ liệu sử dụng: No
Thời gian thực hiện: 2 tuần
$150
Số ngôn ngữ thể hiện: 1
Chạy trên hệ điều hành: Linux, Window
Ngôn ngữ lập trình: HTML
Cơ sở dữ liệu sử dụng: No
Thời gian thực hiện: 4 tuần
$200
Giới thiệu  |   Khách hàng  |   Hỗ trợ  |   Tin tức  |   Liên hệ  |   Trang chủ To top
ITS
- Giới thiệu
- Liên hệ
Quản trị Hệ thống
- Thiết kế hệ thống
- Dịch vụ QTHT
- Bảo mật thông tin
Công nghệ Phần mềm
- Quản lý dự án - PMS
- Mô phỏng kế toán
Siêu thị số
- Máy tính xách tay
- Máy tính lắp ráp
- Máy chủ
- Sản phẩm mới
Thiết kế Web
- Web tĩnh
- Web động
Domain/Hosting
- Dịch vụ Domain/Hosting