Back to homepage Trang chủ |  Tin tức |  QT Hệ thống |  CN Phần mềm |  Siêu thị số |  Website |  Hosting |  Hỗ trợ
 Web design » Web động chuẩn ITS


Website động là website có số lượng lớn thông tin được chứa trong cơ sở dữ liệu.Khi sở hữu website động các doanh nghiệp, công ty có khả năng quản trị thay đổi thông tin, nội dung website như ý muốn. Doanh nghiệp, công ty chọn website động khi có một lượng thông tin, sản phẩm lớn hoặc thông tin, sản phẩm được cập nhật thay đổi thường xuyên.

Ngòai việc ứng dụng kỹ thuật thiết kế và lập trình chuyên nghiệp chúng tôi còn có dịch vụ bảo trì và nâng cấp website theo yêu cầu của khách hàng.

Chọn dạng website này bạn có thể chọn các gói kèm theo để website của bạn thêm phong phú và đa dạng về mặt nội dung.

BỐ CỤC CHUẨN

1.    Trang chủ: Là trang quan trọng nhất của website. Trang này nên được trình bày đẹp, ấn tượng vì nó là trang người duyệt web nhìn thấy đầu tiên. Trang này nên có bố cục rõ ràng và giới thiệu được hết tất cả thế mạnh của doanh nghiệp

2.    Trang giới thiệu về công ty và dịch vụ: Giới thiệu tổng quát về công ty vá các dịch vụ

3.    Trang sẩm phẩm & dịch vụ: Là trang mô tả chi tiết về sản phẩm, dịch vụ chính của công ty, doanh nghiệp.

4.    Khách hàng: Danh sách khách hàng của bạn

5.    Trang liên hệ: Thông tin liên hệ mà khách hàng nếu quan tâm đến sản phẩm & dịch vụ của bạn thông qua email.

6.    Cấu trúc website: Mô tả sơ đồ website của bạn

 
 
Số ngôn ngữ thể hiện: 1
Chạy trên hệ điều hành: Linux
Ngôn ngữ lập trình: PHP
Cơ sở dữ liệu sử dụng: MySQL
Thời gian thực hiện: 1-2 tuần
$300
Số ngôn ngữ thể hiện: 1
Chạy trên hệ điều hành: Linux
Ngôn ngữ lập trình: PHP
Cơ sở dữ liệu sử dụng: MySQL
Thời gian thực hiện: 1-3 tuần
$400
Số ngôn ngữ thể hiện: 1
Chạy trên hệ điều hành: Linux
Ngôn ngữ lập trình: PHP
Cơ sở dữ liệu sử dụng: MySQL
Thời gian thực hiện: 2-4 tuần
$500
Số ngôn ngữ thể hiện: 1
Chạy trên hệ điều hành: Linux
Ngôn ngữ lập trình: PHP
Cơ sở dữ liệu sử dụng: MySQL
Thời gian thực hiện: 2-4 tuần
$600
Số ngôn ngữ thể hiện: 2
Chạy trên hệ điều hành: Linux
Ngôn ngữ lập trình: PHP
Cơ sở dữ liệu sử dụng: MySQL
Thời gian thực hiện: 3-5 tuần
$700
Giới thiệu  |   Khách hàng  |   Hỗ trợ  |   Tin tức  |   Liên hệ  |   Trang chủ To top
ITS
- Giới thiệu
- Liên hệ
Quản trị Hệ thống
- Thiết kế hệ thống
- Dịch vụ QTHT
- Bảo mật thông tin
Công nghệ Phần mềm
- Quản lý dự án - PMS
- Mô phỏng kế toán
Siêu thị số
- Máy tính xách tay
- Máy tính lắp ráp
- Máy chủ
- Sản phẩm mới
Thiết kế Web
- Web tĩnh
- Web động
Domain/Hosting
- Dịch vụ Domain/Hosting