Back to homepage Trang chủ |  Tin tức |  QT Hệ thống |  CN Phần mềm |  Siêu thị số |  Website |  Hosting |  Hỗ trợ
Thi công hệ thống mạng
Dịch vụ bảo trì hệ thống
Hỏi và Đáp
Các Mô Hình & Giải Pháp Mạng Hiện Đại
   Trang chủ » Network system » Dịch vụ bảo trì hệ thống
CÁC GÓI BẢO TRÌ

◊ Bảo trì hàng tuần:
- Nhân viên ITS đến bảo trì hệ thống mạng máy tính của quý công ty theo định kỳ mỗi tuần 01 lần, thời gian đến bảo trì sẽ do hai bên thỏa thuận khi ký kết hợp đồng.
- Khi có sự cố kỹ thuật cấp bách, quý công ty có thể yêu cầu nhân viên ITS đến khắc phục sự cố bằng line điện thoại khẩn.Thời gian nhân viên ITS đến quý công ty chậm nhất là 04 giờ kể từ khi ITS nhận được thông báo.Dịch vụ cộng thêm sẽ được tính phí dịch vụ (phí này sẽ do ITS quyết định tùy thuộc vào tính chất công việc).
◊ Bảo trì 2 ngày trong tuần:
- Nhân viên ITS đến bảo trì hệ thống mạng máy tính của quý công ty theo định kỳ mỗi tuần 02 lần, thời gian đến bảo trì sẽ do hai bên thỏa thuận khi ký kết hợp đồng.
- Khi có sự cố kỹ thuật cấp bách, quý công ty có thể yêu cầu nhân viên ITS đến khắc phục sự cố bằng line điện thoai khẩn.Thời gian nhân viên ITS đến quý công ty chậm nhất là 04 giờ kể từ khi ITS nhận được thông báo.Dịch vụ cộng thêm sẽ được tính phí dịch vụ (phí này sẽ do ITS quyết định tùy thuộc vào tính chất công việc).
◊ Bảo trì 3 ngày trong tuần:
- Nhân viên ITS đến bảo trì hệ thống mạng máy tính của quý công ty theo định kỳ mỗi tuần 03 lần, thời gian đến bảo trì sẽ do hai bên thỏa thuận khi ký kết hợp đồng.
- Khi có sự cố kỹ thuật cấp bách, quý công ty có thể yêu cầu nhân viên ITS đến khắc phục sự cố bằng line điện thoại khẩn.Thời gian nhân viên ITS đến quý công ty chậm nhất là 02 giờ kể từ khi ITS nhận được thông báo.Dịch vụ cộng thêm này sẽ do ITS đảm trách, không tính thêm phí dịch vụ.
◊ Bảo trì hàng ngày:
- Nhân viên ITS đến bảo trì hệ thống mạng máy tính của quý công ty theo định kỳ mỗi tuần 06 lần, thời gian đến bảo trì sẽ do hai bên thỏa thuận khi ký kết hợp đồng.
- Khi có sự cố kỹ thuật cấp bách, quý công ty có thể yêu cầu nhân viên ITS đến khắc phục sự cố bằng line điện thoại khẩn.Thời gian nhân viên ITS đến quý công ty chậm nhất là 02 giờ kể từ khi ITS nhận được thông báo.Dịch vụ cộng thêm này sẽ do ITS đảm trách, không tính thêm phí dịch vụ. Chúng tôi rất mong đón nhận sự hợp tác của các quý khách hàng!

Trở về trang chủ Chuyển trang tiếng Anh
Giới thiệu  |   Khách hàng  |   Hỗ trợ  |   Tin tức  |   Liên hệ  |   Trang chủ To top
ITS
- Giới thiệu
- Liên hệ
Quản trị Hệ thống
- Thiết kế hệ thống
- Dịch vụ QTHT
- Bảo mật thông tin
Công nghệ Phần mềm
- Quản lý dự án - PMS
- Mô phỏng kế toán
Siêu thị số
- Máy tính xách tay
- Máy tính lắp ráp
- Máy chủ
- Sản phẩm mới
Thiết kế Web
- Web tĩnh
- Web động
Domain/Hosting
- Dịch vụ Domain/Hosting
Support Services